Välkommen till Änglavård

Hemtjänst och äldrevård i Gävle

Flexibla omsorgslösningar anpassade efter dina personliga önskemål, utförda av erfaren personal, för din trygghets skull.
Vi är ett familjeägt lokalt företag med inriktning på att leverera en god och kvalitativ äldrevård i Gävle med omnejd.
Vill du ha en personligare hemtjänst som anpassar sig efter dina behov, tveka inte utan kontakta din Biståndshandläggare idag.

Välj din egen hemtjänst

Sedan våren 2012 kan du som beviljats hemtjänst själv bestämma vem som ska utföra tjänsterna bland kommunens godkända utförare.
Kundvalet betyder helt enkelt att du själv får bestämma vad som är viktigt för dig och en utförare som efterlever detta.
Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ditt förtroende att stödja dig med de behov just du har.