Äldrevård i Gävle

 

 

Värdegrund för en trygg äldrevård

Varje människa är unik och har sin egen värdegrund. För att kunna bemöta den mängd av människor som vi arbetar tillsammans med på bästa möjliga sätt så är det extra viktigt att vi själva har en god och stabilt förankrad värdegrund inom företaget.
Respektfullt bemötande, förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna till ett lyckat samarbete och en god äldrevård.

Vår värdegrundsmodell har vi valt att kalla F.R.I.S.K och den är utgångspunkten för allt vi gör i vårt arbete.

F – Förtroende            

Varje människa är unik och har sin egen värdegrund. För att kunna bemöta den mängd av människor som vi arbetar tillsammans med på bästa möjliga sätt så är det extra viktigt att vi själva har en god och stabilt förankrad värdegrund inom företaget. Respektfullt bemötande, förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna till ett lyckat samarbete och en god äldrevård.

R – Rutin    

Vi har tydliga, inarbetade rutiner för allt vi gör, hos våra kunder, under våra arbetsdagar och vårt interna arbete. Vi arbetar ständigt tillsammans för att utveckla och förbättra dessa rutiner.

I – Individ  

Utgångspunkten att varje människa är unik är en avgörande förutsättning för vårt personcentrerade arbetssätt. I våra möten med våra kunder arbetar vi för att etablera en respektfull och god relation som ett led i en individanpassad äldrevård. Det är vår uppgift att se varje person i sitt unika sammanhang och anpassa oss efter detta för att kunna stödja och bidra med just det som behövs för dig.

S – Service   

Vi jobbar med dig som utgångspunkt – vårt uppdrag består av vår service till dig, anpassad efter just din unika situation och på det sätt som minimerar att vi stör dina rutiner och din vardag. Hos oss är alltid individen i centrum och vår service till dig vår högsta prioritet.

K – Känsla

Vi jobbar utifrån perspektivet av att om personalen trivs i sitt arbete, motiveras av sitt jobb och brinner för att göra vardagen bättre för våra kunder så kommer vi att hitta en god kvalitet för just dig i din vardag.