Änglavårds Hemtjänst i korthet

 

 

Vår struktur för ett tryggare liv

Varje människa är unik och har sina egna behov och en personlig värdegrund. För att kunna bemöta den mängd av människor som vi arbetar tillsammans med på bästa möjliga sätt så är det extra viktigt att vi själva har en god och stabilt förankrad värdegrund inom företaget. Hos oss är Trygghet och Tillit de ledord som ständigt återkommer i våra värdegrundsarbeten.

Respektfullt bemötande, förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna till ett lyckat samarbete och en god äldrevård.

Nedan finner du vår arbetsmodell för en trygg vård, vi kallar den FRISK och den är utgångspunkten för allt vi gör i vårt arbete.

Förtroende            

Varje människa är unik och har sin egen värdegrund. För att kunna bemöta den mängd av människor som vi arbetar tillsammans med på bästa möjliga sätt så är det extra viktigt att vi själva har en god och stabilt förankrad värdegrund inom företaget. Respektfullt bemötande, förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna till ett lyckat samarbete och en god äldrevård.

Rutin    

Vi har tydliga, inarbetade rutiner för allt vi gör, hos våra kunder, under våra arbetsdagar och för vårt interna arbete. Vi arbetar ständigt tillsammans för att utveckla och förbättra dessa rutiner och våra IT-plattformar möjliggör tillgång till vårt viktigaste material via våra arbetstelefoner.

Individ  

Utgångspunkten att varje människa är unik är en avgörande förutsättning för vårt personcentrerade arbetssätt. I våra möten med våra kunder arbetar vi för att etablera en respektfull och god relation som ett led i en individanpassad äldrevård. Det är vår uppgift att se varje person i sitt unika sammanhang och anpassa oss efter detta för att kunna stödja och bidra med just det som behövs för dig. Alla arbetsbeskrivningar tas fram på individnivå för att säkerställa att just dennes unika behov tillgodoses.

Service   

Vi jobbar med dig som utgångspunkt – vårt uppdrag består av vår service till dig, anpassad efter just din unika situation och på det sätt som minimerar att vi stör dina rutiner och din vardag. Hos oss är alltid individen i centrum och vår service till dig är vår högsta prioritet. Du kan nå kontoret alla vardagar mellan 8-16, övriga dagar nås personal i arbete mellan 0645-22. Då Gävle är ett finskt förvaltningsområde kan vi på kontoret bistå med hjälp på finska.

Känsla

Vi jobbar utifrån perspektivet av att om personalen trivs i sitt arbete, motiveras av sitt jobb och brinner för att göra vardagen bättre för våra kunder så kommer vi att hitta en god kvalitet för just dig i din vardag. Som ett led i detta arbetar vi kontinuerligt med att fortbilda vår personal för din och vår trygghets skull.