Änglavård

Änglavård levererar äldreomsorg inom Gävleområdet med omnejd under LOV avtalet.

LOV-avtalet möjliggör äldreomsorg under privat regi och skapar en valfrihet bland olika aktörer på marknaden.

Gävle är ett förvaltningsområde för Finsktalande och Änglavård erbjuder i och med detta även finsktalande personal.

 

Hos Änglavård är din trygghet alltid i fokus

Vi är ett lokalt familjeföretag som brinner för en god och kvalitativ hemtjänst och äldreomsorg. Nyligen flyttade hela verksamheten till ‘Gula Villan’ vid Gustafsbro, utfarten mot E16, och här utgår hela vår verksamhet ifrån idag.

För att våra äldre ska få en större trygghet och en god personlig relation med våra anställda, har vi delat upp oss i flera mindre geografiska områden inom Gävle (samt en finsktalande arbetsgrupp).

Detta håller ner antalet personer som varje enskild kund behöver lära känna och möjliggör en stabilare och tryggare relation till personalen.

Tillsammans med dig som kund och med stöd av ditt biståndsbeslut tar vi fram en skräddarsydd plan för just dina insatser, som du sedan i kontinuerliga uppföljningsmöten med din egen kontaktperson håller levande och uppdaterad.

Vi har naturligtvis kollektivavtal.

 

Vi verkar för att göra det enkelt

  • Rätt person på rätt plats – Änglavård låter vårt egna städbolag (Gefle CleanIt) ta hand om alla städinsatser och vår vårdpersonal kan på så vis koncentrera sig på vårdnära arbetsuppgifter.
  • En väg in –  du kan enkelt nå oss med ett telefonnummer, 026-516200. I vår växel når du med enkla knappval: verksamhetsansvarig för just ditt område, hemtjänstpersonal samt städverksamheten  Gefle CleanIt
  • Finsktalande personal och Verksamhetsansvarig – Behöver du kommunicera på Finska, kan du alltid vända dig till oss på kontoret så lotsar vi dig till någon som kan hjälpa dig.

 

Antalet anställda varierar vanligtvis mellan 30-35, med olika anställningsformer och anställningsgrader.